fbpx

Regulamin serwisu internetowego auraspokoju.pl

Dzień dobry!

Aura Spokoju to ośrodek znajdujący się w Warszawie, przy ul. Wilanowskiej 89, w którym możesz skorzystać z wyjątkowych zabiegów relaksacyjnych w kabinach floatingowych.

Za pośrednictwem serwisu auraspokoju.pl możesz zapoznać się z naszą ofertą, zarezerwować termin sesji floatingowej lub masażu, jak również dokonać zakupu voucherów uprawniających w określonym czasie skorzystać z zabiegów w naszym ośrodku.

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie rezerwacji terminu, zakupie voucherów, dostępnych formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Ośrodkiem Aura Spokoju i serwisem auraspokoju.pl zarządza Piotr Kolmas, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „Firma Szkoleniowa Kolmas Piotr Kolmas” z siedzibą w Warszawie, ul. Puszczyka 14, 02-785 Warszawa, zarejestrowana przez Prezydenta M. St. Warszawy (Dzielnica: Ursynów) w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 342656, NIP 521 152 52 97, Regon 016004669.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@auraspokoju.pl

Pozdrawiamy, życząc wyjątkowych i relaksujących chwil zespół ośrodka AuraSpokoju

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Ośrodek – ośrodek zarządzany przez Administratora, znajdujący się w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 89, lok. 303c, w którym możliwe jest skorzystanie z sesji floatingowych oraz masaży,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://auraspokoju.pl/regulamin/,
  5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://auraspokoju.pl,
  6. Administrator – Piotr Kolmas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Szkoleniowa Kolmas Piotr Kolmas” z siedzibą w Warszawie, ul. Puszczyka 14, 02-785 Warszawa, zarejestrowana przez Prezydenta M. St. Warszawy (Dzielnica: Ursynów) w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 342656, NIP 521 152 52 97, Regon 016004669.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na stworzeniu Użytkownikowi możliwości zapoznania się z ofertą Ośrodka, założenia konta użytkownika, zapisu do newslettera, rezerwacji terminu sesji floatingowej lub masażu odbywających się w Ośrodku, zakupu voucherów pozwalających na skorzystanie z sesji floatingowej lub masażu odbywających się w Ośrodku.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników.
 3. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do dokonania rezerwacji lub zakupu za pośrednictwem Serwisu, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik nie może dokonać rezerwacji lub zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto i zawierają podatki.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy, za wyjątkiem umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3 Zawartość Serwisu, konto użytkownika i newsletter

 1. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Zapoznawanie się z zawartością Serwisu możliwe jest bez konieczności rejestracji konta użytkownika, choć Użytkownik ma taką możliwość.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Serwisie możliwe jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w Serwisie oraz z poziomu Serwisu w trakcie składania zamówienia.
 4. Założenie konta prowadzi do zawarcia między Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usługi konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Administratora. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa widocznego w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§ 4 Rezerwacja terminu

 1. Serwis wyposażony jest w mechanizm rezerwacji terminów sesji floatingowych oraz masaży odbywających się w Ośrodku. Mechanizm dostarczany jest przez podmiot trzeci: spółkę Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 14731592.
 2. Mechanizm rezerwacji może zostać przez Użytkownika wywołany poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuj” widoczny na stronie głównej Serwisu.
 3. Korzystanie z mechanizmu rezerwacji odbywa się na podstawie regulaminu Booksy. W procesie rezerwacji Użytkownik zostanie poproszony przez Booksy o akceptację dokumentów prawnych Booksy. Booksy jest podmiotem niezależnym od Administratora.

§ 5 Zakup voucherów

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu voucherów uprawniających do udziału w sesjach floatingowych oraz masażach odbywających się w Ośrodku. Vouchery dostępne są w różnych opcjach, a ich szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu: https://auraspokoju.pl/oferta
 2. Użytkownik może dokonać zakupu jako gość lub jako zarejestrowany klient. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto użytkownika, o którym mowa w § 3 Regulaminu.
 3. Zakup odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego voucherów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Serwisu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży voucherów objętych zamówieniem.
 5. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność elektroniczną, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 6. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

 1. Administrator przewiduje następujące formy dostawy zamówionych voucherów:
  1) odbiór osobisty vouchera w Ośrodku,
  2) wysłanie vouchera na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie to:
  1) płatność przelewem bankowym,
  2) płatność elektroniczna, w tym płatność kartą płatniczą, obsługiwana przez operatora płatności: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, tel. + 48 61 628 45 05, WWW: https://www.payu.pl/ PayU S.A. – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012.
 3. Użytkownik, który będzie zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, musi powiadomić o tym Administratora.

§ 7 Dostawa i realizacja vouchera

 1. Po zakupie vouchera, Administrator prześle Kupującemu wiadomość, w której załączy zamówiony voucher oraz przekaże informacje potrzebne do skorzystania z niego. Natomiast jeśli Użytkownik zdecydował się na odbiór osobisty, będzie musiał odebrać voucher pod adresem: al. Wilanowska 89/U1, lok. 303c, 02-765 Warszawa.
 2. Voucher jest dokumentem na okaziciela, co oznacza, że może być przez Użytkownika, który dokonał jego zakupu, przekazany dowolnej innej osobie, a osoba ta, będzie mogła skorzystać z usług w Ośrodku wynikających z treści vouchera.
 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w Ośrodku zgodnie z zakresem określonym w treści vouchera.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Użytkownikowi. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Administratora z tytułu utraty, tym również kradzieży lub zniszczenia Vouchera./li>
 6. Termin ważności vouchera widnieje na voucherze. Nie wykorzystanie vouchera nie powoduje zwrotu pieniędzy.
 7. Osoba posiadająca voucher powinna skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia terminu sesji floatingowej lub masażu. Administrator umożliwia posiadaczowi vouchera zmianę terminu sesji oraz masażu, jednak nowo wybrany termin musi mieścić się w trzymiesięcznym terminie ważności vouchera.
 8. Jeśli jednak osoba posiadająca voucher nie będzie mogła z niego skorzystać w ciągu 3 miesięcy z przyczyn leżących po stronie Administratora, strony wspólnie ustalą odpowiedni termin na sesję lub masaż z przekroczeniem tego terminu.
 9. Administrator przyjmuje do realizacji wyłącznie vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Administratora i podpis Administratora.
 10. Przy realizacji vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa voucher, gdy wartość usługi jest niższa od wartości vouchera. Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego vouchera.
 11. Administrator ma prawo odmówić realizacji vouchera, gdy upłynął termin ważności vouchera lub gdy uszkodzenia vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zawartych w treści vouchera.
 12. Opis sesji floatingowej oraz dostępnych masaży znajduje się na stronie Sprzedawcy pod adresem: https://auraspokoju.pl.
 13. Szczegóły związane z realizowanym w Ośrodku zabiegiem przekazywane są osobie korzystającej z zabiegu osobiście przed przystąpieniem do zabiegu. Dotyczy to, w szczególności, wszelkich przeciwwskazań, zaleceń i instrukcji związanych z zabiegiem.

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od:
  1) dnia objęcia w posiadanie vouchera, gdy Użytkownik zdecydował się na odbiór osobisty,
  2) dnia zawarcia umowy, gdy voucher został Kupującemu wysłany na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. ZAby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli uprzednio wykorzystał już voucher.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://auraspokoju.pl/wp-content/uploads/2020/01/formularz-odstapienia.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania vouchera.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 9 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Serwisem, rezerwacjami lub zakupami dokonywanymi za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@auraspokoju.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://auraspokoju.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Użytkownik, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu